Din melding er sendt - side

Fleischer's Hotel - en samfunnsansvarlig næringslivsaktør

En av Fleischer's Hotel sine stragegiske pilarer er å være en samfunnsansvarlig næringslivsaktør. Gjennom mer enn 150 år i reiselivet på Vestlandet har vi bidratt til å bygge Voss som reiselivsdestinasjon. 

Reiseliv

Gjennom mer enn 150 år i reiselivet på Vestlandet har Fleischer's Hotel bidratt til å bygge Voss som reiselivsdestinasjon. Gjennom sponsing holder vi liv i lokale lag og foreninger. Som arrangementsarena har vi vært med å bygge opp dagens store festivaler, som Osafestivalen, Vossajazz, Ekstremsportveko og Voss Cup.

Vår forretningsdrift forutsetter at Norge som reislivsdestinasjon tar vare på sine unike natur- og kulturverdier. Ved å dreie driften mot en grønnere og mer opplevelsesbasert verdiskapning tar vi miljøansvar i en leverandør- og arbeidsintensiv bransje. Ved å drive hotell i historiske omgivelser forvalter vi kulturhistorien vederlagsfritt på vegne av fellesskapet. Dette er vi stolte av og ønsker å fortsette med.

Miljøfyrtårn

Fleischer's Hotel er sertifisert miljøfyrtårn. Miljømerket fikk vi for første gang i 2013. Vi er opptatt av bærekraft og arbeider systematisk med å begrense våre fotavtrykk i naturen. Den friske luften, det rene vannet og den storslåtte naturen dannet i sin tid grunnlaget for de første turistene som kom til Voss. Dette grunnlaget er vi forpliktet til å bevare.

Fleischer's Hotel er stolt medlem av De Historiske Hotell og Spisesteder. Medlemskapet er å anse som et kvalitetsstempel. Det setter krav og forventninger til kvalitet, arkitektur og bevaring av kulturhistoriske verdier. Fleischer's Hotel er et signalbygg. Gjennom driften ivaretar vi en av Norges eldste og flotteste trebygninger, både inn- og utvendig. Ved å ivareta gammelt håndtverk reduserer vi forbruk med tilhørende avfall.

Lærebedrift

Fleischer's Hotel er en stor arbeidsgiver og lærebedrift. Hotellet har 80 ansatte og 60 årsverk. Ved å være en stor arbeidsgiver holder vi Vossabygden med arbeidsplasser og skatteinntekter. Ved å være en stor lærebedrift, sørger vi for rekruttering til bransjen og utdannelse til unge vossinger.

Fleischer's Hotel er en stor kunde for lokal næringsvirksomhet. Vi skaper omsetning og merverdi i regionen, som igjen skaper arbeidsplasser og holder liv i lokal virksomhet.

Ved å ønske gjester velkommen fra hele verden, profilerer vi Vossabygden i inn- og utland. På denne måten tiltrekker vi oss turister og reisende fra hele verden, som handler og skaper omsetning i bygden.