Din melding er sendt - side

Fleischer's hotel - en samfunnsansvarlig næringslivsaktør

En av Fleischer's stragegiske pilarer er å være en samfunnsansvarlig næringslivsaktør. Gjennom mer enn 150 år i reiselivet på Vestlandet har Fleischer´s bidratt til å bygge Voss som reiselivsdestinasjon. 

Reiseliv

Gjennom mer enn 150 år i reiselivet på Vestlandet har Fleischer´s bidratt til å bygge Voss som reiselivsdestinasjon. Gjennom sponsing holder vi liv i lokale lag og foreninger. Som arrangementsarena har vi vært med å bygge opp dagens store festivaler, som Osafestivalen, Vossajazz, Ekstremsportveko og Voss Cup.
Vår forretningsdrift forutsetter at Norge som reislivsdestinasjon tar vare på sine unike natur og kulturverdier. Ved å dreie driften mot en grønnere og mer opplevelse basert verdiskaping tar vi miljøansvar i en leverandør- og arbeidsintensiv bransje. Ved å drive hotell i historiske omgivelser forvalter vi kulturhistorien vederlagsfritt på vegne av fellesskapet. Dette er vi stolte av og ønsker å fortsette med.

Miljøfyrtårn

Fleischer´s er sertifisert miljøfyrtårn. Miljømerket fikk vi for første gang i 2013. Vi er opptatt av bærekraft og arbeider systematisk med å begrense våre fotavtrykk i naturen. Den friske luften, det rene vannet og den storslåtte naturen dannet i sin tid grunnlaget for de første turistene som kom til Voss. Dette grunnlaget er vi forpliktet til å bevare.
Fleischer´s hotel er stolt medlem av de historiske hoteller og spisesteder. Medlemskapet er å anse som et kvalitetsstempel. Det setter krav og forventninger til kvalitet, arkitektur og bevaring av kulturhistoriske verdier. Fleischer´s hotel er et signalbygg. Gjennom driften ivaretar Fleischer´s en av Norges eldste og flotteste trebygninger, både inn- og utvendig. Ved å ivareta gammelt håndverk reduserer vi forbruk med tilhørende avfall.

Lærebedrift

Fleischer´s hotel er en stor arbeidsgiver og lærebedrift. Hotellet har 80 ansatte og 60 årsverk. Ved å være en stor arbeidsgiver holder vi vossebygden med arbeidsplasser og skatteinntekter. Ved å være en stor lærebedrift, sørger vi for rekruttering til bransjen og utdannelse til unge vossinger.
Fleischer´s hotel er en stor kunde for lokal næringsvirksomhet. Vi skaper omsetning og merverdi i regionen, som igjen skaper arbeidsplasser og holder liv i lokal virksomhet.
Ved å ønske gjester velkommen fra hele verden, profilerer vi Vossabygden i inn- og utland. På denne måten tiltrekker vi oss turister og reisende fra hele verden, som handler og skaper omsetning i bygden.