Din melding er sendt - side

Fleischer's Hotel - en samfunnsansvarlig næringslivsaktør

En av Fleischer’s strategiske pilarer er å være en SAMFUNNSANSVARLIG NÆRINGSAKTØR. Dette har mange og gode konsekvenser. Nedenfor følger en oppsummering. Listen er ikke komplett eller sortert i prioritert rekkefølge.

STOLT MEDLEM AV DE HISTORISKE HOTELL OG SPISESTEDER
Medlemskapet er å anse som et kvalitetsstempel. Det setter krav og forventninger til kvalitet, arkitektur og bevaring av kulturhistoriske verdier. Tradisjoner holdes vedlike gjennom mat, drikke, service, kunst, musikk, kultur og interiør. 

MILJØ OG BÆREKRAFT SOM GRUNNLAG FOR HOTELLDRIFT
Fleischer’s er sertifisert miljøfyrtårn. Miljømerket fikk vi første gang i 2013. Vi er opptatt av bærekraft og arbeider systematisk med å begrense våre fotavtrykk i naturen. Den friske luften, det rene vannet og den storslåtte naturen dannet i sin tid grunnlaget for de første turistene som kom til Voss. Dette grunnlaget er vi forpliktet til å bevare.

TRADISJONSBÆRER
Vi er i reiselivsbransjen, men vår industri er gjesteopplevelser. I generasjoner har vi hatt som mål å skape enestående gjesteopplevelser. Vi tilbyr våre gjester «historien om Norge», formidlet gjennom lokale råvarer, tradisjonsrike oppskrifter, ekte kulturhistorie, klassisk musikk og enestående vertskap.

SIGNALBYGG
Gjennom driften ivaretar Fleischer’s en av Norges eldste og flotteste trebygninger, både inn- og utvendig. Gamle håndverkstradisjoner holdes i hevd gjennom vedlikehold og restaurering av historisk interiør og gamle møbler. Ved å ivareta gammelt håndverk, reduserer vi forbruk med tilhørende avfall.

STOR ARBEIDSGIVER OG LÆREBEDRIFT
Fleischer's skaper 80 arbeidsplasser fordelt på 60 årsverk. Ved å være en stor arbeidsgiver holder vi vossebygden med arbeidsplasser og skatteinntekter. Ved å være en stor lærebedrift, sørger vi for rekruttering til bransjen og utdannelse til ungdom. Vi skaper omsetning i vossebygden gjennom å tilby praksisplasser, utplasseringer, sesongstillinger, sommerjobb
og ekstravakter. Varierte arbeidsoppgaver gir stor bredde i tilgjengelige arbeidsplasser på Voss. Ufaglærte, faglærte, akademikere og ledere. Gjennom godt samarbeid med utdannelsesinstitusjonene sikrer vi skoleplasser i regionen.

STOR KUNDE FOR LOKALT NÆRINGSLIV
Ved å være en stor kunde for lokalt næringsliv, skaper vi omsetning og merverdi i regionen – som igjen skaper arbeidsplasser og holder liv i lokal virksomhet.

PROFILERING
Ved å ønske gjester velkommen fra hele verden, profilerer vi Vossabygden i inn- og utland. På denne måten tiltrekker vi oss turister og reisende fra hele verden – som handler og skaper omsetning i bygden – skaper arbeidsplasser, etc… 35000 gjestedøgn i snitt siste årene. I tillegg kommer de som ikke overnatter.

SPONSOR OG STØTTESPILLER
Gjennom mer enn 150 år i reiselivet på Vestlandet har Fleischer’s bidratt til å bygge Voss som reiselivsdestinasjon. Gjennom sponsing holder vi liv i lokale lag og foreninger. Gavekort til barnehagebasarer, skoleavslutninger, etc… Gjennom å sponse barneidretten sikrer vi utøver i verdensklassen. Som arrangementsarena har vi vært med å bygge opp dagens store festivaler, som Osa, Vossajazz, Ekstremsportveko, Voss Cup, etc…

FORSTERKET EFFEKT
Vår forretningsdrift forutsetter at Norge som reiselivsdestinasjon tar vare på sine unike natur- og kulturverdier. Ved å dreie driften mot en grønnere og mer opplevelsesbasert verdiskaping tar vi miljøansvar i en leverandør- og arbeidsintensiv bransje. Ved å drive hotell i historiske omgivelser forvalter vi kulturhistorien vederlagsfritt på vegne av fellesskapet. Dette er vi stolte av og ønsker å fortsette med.

Alle de gode effektene forsterkes av at Fleischer’s har gjort dette de to siste århundrene.

Les mer om våre generelle betingelser her

Les mer om hvordan vi håndterer personvern (GDPR) her

Les mer om hvordan vi arrangerer TRYGGE MØTER med Covid 19 rutiner.