Hovedside
Om Hotellet
Kurs og Konferanse
Restaurant
Aktiviteter
Motell
Kart

Book rom nå
Ring oss nå

Kapasitet og teknisk utsyr

Fleischer's Hotel sine kurs- og konferansefasiliteter har kapasitet på opptil 240 kursdeltagere. Våre møte- og grupperom ligger på rekke og rad i hotellets underetasje.

Navn                                               

Areal          Kino                       Klasserom    Ubord       
Sivle1/2/Osa 161 150 100 45
Kisseldur 31 20 15 14
Sivle 1 33 20 15 14
Sivle 2 40 30 20 18
Osa 95 70 50 30
Lønahorgi/Kvitanosi 56 60 30 20
Lønahorgi 28 20 15 12
Kvitanosi 28 20 15 12
Volafjellet/Tvinnestølen 40 40 20 18
Bergslien/Tarald/TS   180 125 45
Bergslien 61 50 31 23
Tarald 53 56 30 25

 

Standard teknisk utstyr:
Flip-over
Whiteboard
Penn og papir
Projektor
Trådløst nettverk

Fleischer's Hotel, Evangervegen 13, 5704 Voss Telefon + 47 56 52 05 00
Telefaks + 47 56 52 05 01 E-mail: hotel@fleischers.no