Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

I desember 2013 ble Fleischer's Hotel Miljøfyrtårnsertifisert, som det første hotellet på Voss. Vi jobber hver dag med å ta vare på miljøet rundt oss, og håper at du vil hjelpe oss med dette.

Hva vil det si å være Miljøfyrtårn?

"Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar." 

Å bli miljøsertifisert henger høyt, og dette er noe Fleischer's Hotel gjør sitt ytterste for å tilstrebe hver dag. Alt fra sortering av avfall, til gjenbruk og unødvendig papirbruk er deler av det daglige miljøtiltaket. Arbeidsmiljøet er også viktig, og man skal ha en god tone ansatte imellom.

Man må hele tiden opprettholde arbeidet med miljøtiltakene, for hvert tredje år blir virksomheten resertifisert, og da må vi oppfylle kravene.

Geoturisme på Voss

Bærekraftige vaner for fremtiden!

Fleischer's og Voss er stolte av vår arv og kultur. Vi tror på bærekraftige vaner og ønsker at du som vår gjest får oppleve vårt lokale og regionale miljø.

De Historiske Hotel & Spisesteder har medlemmer som i generasjoner har vært bærebjelker og ivaretakere av de lokalsamfunnene de tilhører. Samarbeidet med det lokale jordbruk, næringsliv og lokalbefolkningen generelt er vårt kjennemerke. Våre medlemmer spiller på lag med lokalsamfunnene nettopp for å tilby gjestene opplevelser som er i tråd med bærekraftig turisme.

Retningslinjene for Geoturisme er utviklet av National Geographic, og De Historiske Hotel & Spisesteder assosierer seg med disse for drift av stedene. Samtidig ønsker vi å videreutvikle oss i tråd med disse retningslinjene. Det er viktig for oss å styrke våre tilbud av gjesteopplevelser innenfor Geoturisme området.

Voss er også sertifisert som bærekraftig reisemål. Dette er vi stolte av!