Musikk fra den norske gullalder

Søndag 10. november blir det formiddagskonsert med Bergen Brigademusikk og Dale Mannskor. 

 

Prosjektkoret BERGEN BRIGADEMUSIKK vil sammen med Dale Mannskor søndag 10. november klokken 13.00 gjennomføre en formiddagskonsert på Fleischer´s Hotel. Dale Mannskkor åpner konserten med en avdeling der msuikken er skrevet av Fredrik Wihelm Glomnæs, Julius Woldsdal og Alfred Evensen. Dale Mannskor syner under sin dirigent Lars Ragnvaldsen mens prosjektkorpset Bergen Brigademusikk ledes av Helge Haukås, tidligere musiker og dirigent for Forsvarets Musikkorps Vestlandet.  All musikk på konserten har en tilknytting til Voss, mellom annet  Adolf Hansen sin "Erindring fra Stalheim" og "10. Regiments Marsj" av Julius Woldsdal.  Det hele bindes sammen av konsertens konferansier Ole Didrik Lærum.