Hovedside
Om Hotellet
Kurs og Konferanse
Restaurant
Aktiviteter
Motell
Kart

Fly med Norwegian

Fly med Norwegian til din konferanse!

Vi tilbyr våre kurs- og konferansegjester en fantastisk prisavtale med Norwegian.

For ytterligere informasjon og priser, ta kontakt med Fleischer's Hotel sin
salgsavdeling på hotel@fleischers.no eller kurs@fleischers.no
  • Reisedistanse mellom Flesland, Bergen og Voss er ca 1,5 timer
    (90 km)

Trenger du leibil?
Ta kontakt med Europcar. les her

 
Vi ser frem til å motta din forespørsel på konferanse inkludert reise.
 
Velkommen til Fleischer's Hotel - et godt sted å møtes!

  • Navn:
  • E-post:
  • Din beskjed til oss:

Fleischer's Hotel, Evangervegen 13, 5704 Voss Telefon + 47 56 52 05 00
Telefaks + 47 56 52 05 01 E-mail: hotel@fleischers.no