Hovedside
Om Hotellet
Kurs og Konferanse
Restaurant
Aktiviteter
Motell
Kart

Book rom nå
Ring oss nå

Kurs og konferanse

"En konferanse er et møte der mange går inn og lite kommer ut."
WERNER FINCK (1902-1978)

Rammebetingelsene avgjør hvorvidt dette sitatet holder mål eller kan gjøres til skamme. Vi er opptatt av at du skal få mest mulig ut av dine møter. Derfor legger vi forholdene til rette for deg, slik at du kan fokusere på agenda og fagfelt.

Våre konferansefasiliteter har kapasitet på inntil 240 personer og inneholder alt du trenger, som for eksempel prosjektør, trådløst nettverk og flipover. Vi tilbyr kurspensjon med alt inkludert og mulighet for både dag- og kveldsmøter.

Vi bistår gjerne med å arrangere utflukter og aktiviteter slik at konferansen blir mer enn kun et møte - en eventyrlig opplevelse!

For mer informasjon om våre konferansetilbud, send din forespørsel til kurs@fleischers.no

 

Fleischer's Hotel, Evangervegen 13, 5704 Voss Telefon + 47 56 52 05 00
Telefaks + 47 56 52 05 01 E-mail: hotel@fleischers.no