Hovedside
Om Hotellet
Kurs og Konferanse
Restaurant
Aktiviteter
Motell
Kart

Book rom nå
Ring oss nå

Geoturisme

"Geoturisme er turisme som ivaretar, forsterker og fremhever et steds lokale egenart – miljø, kultur, estetikk, kulturarv – og som kommer lokalsamfunnet til gode”.

De Historiske Hotel & Spisesteder har medlemmer som i generasjoner har vært bærebjelker og ivaretakere av de lokalsamfunnene de tilhører. Samarbeidet med det lokale jordbruk, næringsliv og lokalbefolkningen generelt er vårt kjennemerke. Våre medlemmer spiller på lag med lokalsamfunnene nettopp for å tilby gjestene opplevelser som er i tråd med bærekraftig turisme.

Retningslinjene for Geoturisme er utviklet av National Geographic, og De Historiske assosierer seg med disse for drift av stedene. Samtidig ønsker vi å videreutvikle oss i tråd med disse retningslinjene. Det er viktig for oss å styrke våre tilbud av gjesteopplevelser innenfor Geoturisme området.

Fleischer's Hotel, Evangervegen 13, 5704 Voss Telefon + 47 56 52 05 00
Telefaks + 47 56 52 05 01 E-mail: hotel@fleischers.no