Hovedside
Om Hotellet
Kurs og Konferanse
Restaurant
Aktiviteter
Motell
Kart

Book rom nå
Ring oss nå

Fleischer's Hotel, Evangervegen 13, N-5704 Voss, Phone + 47 56 52 05 00
Fax + 47 56 52 05 01, E-mail: hotel@fleischers.no